Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS PILIGRIMAI ARK. TEOFILIAUS MATULIONIO PASKELBIMO PALAIMINTUOJU IŠKILMĖJE

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

www.jaunimodienos.lt

____________________________________________________________

2017 m. vaikų Pirmoji Komunija

____________________________________________________________

VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. VELYKOS

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

2017 m. VERBŲ PROCESIJA

____________________________________________________________

2017 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

_________________________________________________________________________

Gavėnios laiku (iki Šv. Velykų), šeštadieniais po 10.00 val. Šv. Mišių kviečiame giedoti Kalvarijos kalnus Šv. Jurgio bažnyčioje.

________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

* Gavėnios rekolekcijos prasideda balandžio 1 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tesiasi V Gavėnios sekmadienį balandžio 2 d. 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas.

* Balandžio 9 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

* Balandžio 13 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Balandžio 14 d. DISYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia 17.00 val.

* Balandžio 15 d. DISYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. PRADŽIA 20.00 VAL.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI

*Balandžio 16 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 val. ir 12.30 val.

*Balandžio 17 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

 2016 m. Bernelių Šv. Mišios

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas