Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

Lapkričio 1 d. - VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ. Mūsų bažnyčioje melsimės tokia tvarka:

8.00 Ryto Šv. Mišios

10.00 Votyva

12.00 Suma

17.00 Gedulingosios Vėlinių Šv. Mišios už mirusiuosius ir procesija

Lapkričio 2 d. - VĖLINĖS

8.00 Ryto Šv. Mišios

10.00 Votyva

12.00 Suma ir Gedulinė procesija

17.00 Vakaro Šv. Mišios

_________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOS ŠV. MIŠIŲ LAIKAS ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ METU

Darbo dienomis

7.30 val., 17.00 val.

Šeštadieniais

8.00 val., 10.00 val., 17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Advento rekolekcijos

Gruodžio 17 d. (šeštadienis) 17.00 val.

Gruodžio 18 d. (sekmadienis) 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Rekolekcijų vedėjas kunigas domininkonas Bernardas Verbickas.

Gruodžio 24 d. KŪČIOS

Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

Iškilmingos Bernelių Šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. PIRMOJI ŠV. KALĖDŲ DIENA

Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Gruodžio 26 d. ANTROJI ŠV. KALĖDŲ DIENA

Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Gruodžio 31 d.

Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 10.00 val.

Padėkos Šv. Mišios Dievui už praėjusius metus 17.00 val.

Sausio 1 d. NAUJIEJI METAI

Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Sausio 6 d. TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ

Šv. Mišios aukojamos 7.30 val., 10.00 val., 17.00 val

Sausio 8 d. ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMŲ ŠVENTĖ

12.00 val.

______________________________________________________________________________________________________

2016 m. choristų kelionė

Rugpjūčio 2 d. Šv. Jurgio bažnyčios klebonas ir choristai išsiruošė į kultūrinę - pažintinę kelionę Žemaitijos link.

Bendra malda pradėję savo kelionę, keliauninkai labai greitai pasiekė pirmąjį kelionės punktą - Plungę. Čia aplankėme 1933 m. pastatytą neoromatinio stiliaus dvibokštę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Bažnyčios vikaras trumpai papasakojo bažnyčios Plungėje istoriją, o choristai, sugiedoję giesmę Švč. Mergelei Marijai, patikrino bažnyčios akustiką. Pasimeldę ir pasižvalgę po nuostabią šventovę ir bažnyčios šventorių, patraukėme pasigrožėti kita Plungės miesto lankytina vieta - dvaro rūmais ir parku.

Plungės dvaro pastatų kompleksas - neorenesansinio stiliaus dviaukščiai rūmai ir neogotikinio stiliaus arklidės - be abejonės yra gražiausia vieta. Parteryje tarp rūmų ir arklidžių tyvuliuoja tvenkinys, pilnas žydinčių vandens lelijų, o viduryje puikuojasi statula. XIX a. kunigaikščiai Oginskiai nupirko šį dvarą iš grafo P. Zubovo ir pastatė naujus rūmus, o aplink juos įkūrė 60 h parką su tvenkiniais. O šiuo metu dvare veikia Žemaičių dailės muziejus. Pasimėgavę gražiais dvaro vaizdais ir panoramomis, atsiveriančiomis iš rūmų terasos, patraukėme link sekančio kelionės punkto - Kartenos.

Netoli už Kartenos piliakalnio, pušynais apaugusiame kairiajame Minijos krante yra Kartenos grota. Čia įkalnėje įrengta akmenų mūro grota su Šv. Lurdo Marijos statula, kuri XX a. pr., tuometinio Kartenos klebono rūpesčiu, buvo pargabenta iš Prancūzijos. Šalia grotos yra Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra, o netoliese stovi maža medinė koplytėlė, kurią 1922 m. pastatė čia gyvenęs atsiskyrėlis K. Navirauskas. Kasmet, rugsėjo 8 d., koplytėlėje vyksta pamaldos. Šalia grotos yra šulinys, kur sakoma yra stebuklingas šaltinio vanduo. Gaila, bet mūsų pastangos pasisemti šio gydomųjų savybių turinčio vandens liko bevaisės. Bet mes neliūdėjome, nes buvome apsupti pušyno ošimo ir nuostabių vaizdų į Minijos upę. Visus apžavėjo ir kraštovaizdis, kuris atsiveria nuo Kartenos piliakalnio.

Kitas mūsų kelionės punktas buvo Palanga. Šį kartą mes apsilankėme atsinaujinusiame ir išgražėjusiame botanikos parke ir grafų Tiškevičių rūmuose, kur veikia Palangos gintaro muziejus. Parkas mus pasitiko, kaip visada, pilnas žydinčių gėlių ir žmonių. Patys nuostabiausi gėlynai yra suformuoti prie rūmų. Apsakyti šio grožio neįmanoma, tai reikia pamatyti. Daugelis iš mūsų jau senokai lankėmės Gintaro muziejuje, todėl ekskursija po atkurtą rūmų istorinį interjerą buvo labai įdomi. Pirmojo aukšto rūmų erdvės lankytojus stebina savo atnaujintais interjerais, lankytojams atvertos septynios salės: renginių salė, Raudonasis salonas, Didysis salonas, Grafienės kabinetas, Mėlynasis salonas, Jaunojo grafo kabinetas, Mažasis salonas. Šiose salėse mes galėjome susipažinti su XVIII - XIX a. aristokratų gyvenimo aplinka. Ją sukurti padėjo baldai ir įvairūs daiktai iš Lietuvos dailės muziejaus ir privačių kolekcijų.

Antrasis grafų Tiškevičių rūmų aukštas yra skirtas Baltijos jūros auksui - gintarui. Po 2015 m. renovacijos Palangos gintaro muziejuje galima pamatyti įvairių eksponatų, kurie atspindi gintaro istoriją. Išvydome daugiau nei 70 unikalių gintarų gabalų, vertinamo dėl dydžio, formos ar paliktų juose įspaudų. Nuostabą kėlė inkliūzų kolekcija vitrinose su padidinamaisiais stiklais. Matėme gintaro gabaluose prieš milijonus metų įstrigusius vabalus, vorus, museles ir net driežiuką. Garbingą vietą muziejaus eksponatų tarpe užima XVIII a. gintaru inkrustuota monstrancija iš Sedos bažnyčios, taip pat ir XVI - XVII a. gintaro altorėlis, priklausęs senajai Tytuvėnų bažnyčiai. Eksponuojamos ir XIX a. pab. gintaro meistro apdirbimo staklės ir tarpukario gintaro produkcija iš Plangos. Didžiulė salė skirta gintaro meistrų, profesionalių dailininkų kūrybai, kuri atspindi gintaro perdirbimo meninę raidą.

Po ekskursijos mūsų laukė edukacinis renginys apie gintarą. Jo metu gintarą galėjome ne tik pamatyti, bet ir pačiupinėti, pauostyti, ir net paragauti. Daug sužinojome apie gintaro pritaikymą įvairiose žmogaus gyvenimo sferose.

Aplankę nemažai įspūdingų vietų, geriau pažinę savo gimtinę, vietą agapei radome pas bičiulius, kurie gyvena Kunigiškiuose, po dideliu senu kaštonu. Už kelių šimtų metrų ošianti jūra kvietė pasinerti į šiltas, putotas bangas ir atsigaivinti po ilgos kelionės. Ilgai tą vakarą skambėjo mūsų dainos pušyne, prie jūros...

Didelis ačiū mūsų klebonui Sauliui Matuliui, kuris kiekvieną vasarą mus, choristus, pradžiugina įsimintinomis kelionėmis. Ši kelionė buvo lyg dovana ir padėka chorui ir jo vadovei Kristinai už ilgas repeticijas, ruošiantis Kryžių kalno atlaidams. Dievo palaima ir malonė  tegul visada lydi mūsų bažnyčios kleboną ir parapijos bendruomenę.

Choro dalyvė Rita Jakutienė

_____________________________________________________________________________________________________

2016 m. KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIO PROCESIJA


Didžiosios Savaitės ir Šv. Velykų pamaldų laikas ir tvarka Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje

* Gavėnios rekolekcijos prasideda kovo 12 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V gavėnios sekmadienį kovo 13 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kun. dekanas Eduardas Semaška.

* Kovo 20 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

* Kovo 24 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Kovo 25 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Kovo 26 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia - 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

* Kovo 27 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

* Kovo 28 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________________

2015 m. Bernelių Šv. Mišios


Jaunimo choro išvyka į Lietuvos jaunimo dienas

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34)
 

Birželio 27 - 28 dienomis Alytuje vyko džiaugsmo šventė – septintosios Lietuvos Jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Jos kvietė 14 – 35 metų žmones sudalyvauti katalikiškam jaunimui skirtame renginyje. Šv. Jurgio parapijos jaunimo choras taip pat išvyko ieškoti lobio... Susirinko apie 6000 jaunimo iš visos Lietuvos.

Atidarymas prasidėjo pokalbiu tarp draugų. Ant pagrindinio ekrano su dalyviais susirašinėjo nematomas, nepaprastai šmaikštus draugelis. Jis pasakojo istorijas ir paprastai dalinosi įžvalgomis apie devynis Jėzaus palaiminimus. Drauge su šmaikščiuoju draugeliu keliavome laiku, prisimindami Lietuvos Jaunimo dienų istoriją bei vyskupijas, kuriose vyko Lietuvos jaunimo dienos. Grupė „Aura“ pradžiugino Lietuvos jaunimo dienų dalyvius renginiui paruoštais šokiais. Šokėjai šoko su gėlių puokštėmis ir šokio pabaigoje įteikdavo floristams, kurie audė gėlių kilimą - jaunimo dienų logotipą, simbolį - širdį.

Vilkaviškio vyskupas R. Norvila sveikino susirinkusį jaunimą ir kvietė apmąstyti savo lobius: „Lobio neįveikia kandys, rūdys ir jokie kiti gyvenime atsirandantys iššūkiai.“

Šeštadienio diena buvo skirta apmąstymams, todėl iškart po pietų visi klausėsi vyskupo K. Kėvalo „Širdies instrukcijos“ – vyskupas liudijo apie lobio paieškas ir kvietė jaunimą nebijoti. Iškart po to buvo siūloma rinktis teminį užsiėmimą, tokių pasirinkimų buvo siūloma net 17. Juose dalyviai galėjo sužinoti apie aktorius, žurnalistus, politikus, jų tikėjimą, išgirsti liudijimus. Vakare džiaugsmingai nusiteikusiai miniai teko surimtėti, visi norintys galėjo atlikti išpažintį, pasikalbėti su kunigu, vyko adoracija. Jaunieji katalikai atlikę išpažintį iš kunigų gavo dovanų - baltas paukštes, kurias nešė į sceną. Paukštės pavirto į nuostabią skulptūrą

Sekmadienis prasidėjo bendrais pusryčiais Jaunimo parke. Po pusryčių visi vėl rinkosi į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą, kur iš naujo susipažino su visame pasaulyje išplitusia Gailestingumo vainikėlio malda, kurio istorija prasideda būtent Lietuvoje, Vilniuje.

Po maldos gausus jaunimo būrys bendra eisena išėjo į miesto centrą. Pagrindinė miesto gatvė buvo tiesiog užtvindyta, visi jaunuoliai keliaudami Rotušės aikštės link liudijo tikėjimą, viltį ir meilę. Lietuvos jaunimo dienų šventę vainikavo – Šv. Mišios. Čia susirinko ne tik dalyviai, savanoriai, organizatoriai, bet ir Alytaus miesto gyventojai bei svečiai.

Po Šv. Mišių uždarymo koncerte publiką savo charizma žavėjo pranciškonas, brolis Stan Fortuna  į LJD atvykęs iš JAV. Anksčiau buvęs profesionalus džiazo muzikantas, iki 1990 m, kai tapo kunigu, gyveno ispaniškoje Harlemo dalyje, kur pažino hip hopą ir repo muziką. Koncerto metu brolis žavėjo natūralia improvizacija bei nuolatiniu atviru santykiu su publika. Jis mokė, kaip gyventi su tikėjimu, dažnai kartojo: „Mums reikia meilės!“ tam, kad Jaunimo dienų dalyviai nors ir pavargę, tačiau grįžę namo skleistų džiaugsmą, šilumą ir dalintųsi savo atrastu lobiu.

Ši nuostabi išvyka į Lietuvos jaunimo dienas mums visiems paliko tik pačius nuostabiausius ir nepakartojamus įspūdžius, kurie dar ir dabar jaudina širdis.

 

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas